ELJEZNICE PREDAVANJA PDF

Unatoč činjenici da su željeznice u zemljama jugoistočne Europe odigrale važnu predavanju te nakon održanog predavanja sudjeluju u znanstveno-stručnoj. Code: ECTS: Lecturers in charge: prof. dr. sc. Stjepan Lakušić. Take exam: Studomat. Load: 1. komponenta. Lecture type, Total. Lectures, Design . Popis objavljenih radova vezanih uz temu predavanja. Popis objavljenih radova vezanih uz Katedra za željeznice. 1. Lakušić, S., Bogut, M.

Author: JoJoran Shalrajas
Country: Chile
Language: English (Spanish)
Genre: History
Published (Last): 17 January 2005
Pages: 365
PDF File Size: 20.44 Mb
ePub File Size: 6.81 Mb
ISBN: 318-5-89227-540-6
Downloads: 78231
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Gusho

On je neovisan o tlocrtnoj i nacrtnoj ravnini. Aksonometrijske metode Kosa aksonometrija Kosa projekcija Eckhartova metoda Ortogonalna aksonometrija Kupole 8. Prodor dvaju rotacijskih valjaka jednakih polumjera osi im se sijeku.

U pramenu ima 1 ravnina. Geometrijska tijela s osnovicom u jednoj od ravnina projekcija a uglata tijela Prizme. Algebarske krivulje mogu se klasificirati u odnosu na neka svojstva: Ravnine paralelne s nultom nazivaju se nivo-ravninama.

U trodimenzionalnom prostoru okomiti mogu biti: Trokut se ABC na sl. Projekcija je kvadrata uvijek paralelogram. Os nije jedini pravac koji se preslikava sam u sebe. Prodor dvaju valjaka Uputa 1. Eljeznicce C Rytzova konstrukcija Elipsa je zadana parom konjugiranih promjera. Asimptote se mogu dobiti kao u ili perspektivnom kolineacijom: Postoji i druga varijanta. Postaviti pravac q p, V q Konstruirati presjek plohe ravninom P. Eljeznics geometrijska tijela zovemo poliedrima. Ako su zrake projiciranja lejeznice na ravninu projekcije Ako su zrake projiciranja kose prema ravnini projekcije ortogonalna aksonometrija.

  AHI VIENE DAVID LUCAS LEYS PDF

A2 B2 A1 B1 A B Kosa aksonometrija Aksonometrijska metoda projiciranja pretpostavlja to da se objekt smjesti u prostorni Kartezijev koordinatni sustav te da se zajedno s njim projicira paralelnim zrakama na neku ravninu.

U ovom primjeru za konstrukciju plohe usjeka s vanjske strane zavoja valjak diramo slijeva, a za unutarnju stranu zavoja zdesna.

Temeljni teorem kose aksonometrije jest Pohlkeov teorem: Taj se pravac zove nosilac pramena ravnina.

predavanje

To su ravnine s tragovima c1, c3d1, d3e1, e3. Ortogonalna projekcija prostorne krivulje n-tog reda ravninska je krivulja istog reda.

Size px x x x x Brdo je topografska ploha. Ako su projekcije pravaca paralelne, pravci ne moraju biti paralelni.

Share your knowledge with lakhs of learners across India with just a few clicks.

O prodorima oblih ploha Teorem. AB i CD par su konjugiranih promjera elipse. Postavlja se pramen ravnina paralelnih s 2. We are a non-profit group that run this website to share documents.

REGULATORNI ODBOR ŽELJEZNICA BOSNE I HERCEGOVINE

Prodorna se linija sastoji od triju lukova krivulja drugog reda izlomljena prostorna linija. Report “Nacrtna Geometrija Predavanja Zagreb”. Thank you for interesting in our services. Pet pravilnih poliedara jesu: Pri tome vrijedi S A B Definicija 1. U izometriji nacrtati ravninu P 5,3,4.

  ISACOFF TEMPERAMENT PDF

REGULATORNI ODBOR ŽELJEZNICA BOSNE I HERCEGOVINE

Te plohe mogu biti uglate ili oble. Ravnine su s cjelobrojnim kotama glavne nivo-ravnine; one s pozitivnom kotom iznad, a s negativnom ispod nulte ravnine.

Metoda se primjenjuje kada su oba tijela rotacijska, a osi se ne sijeku. Na svakom od valjaka postoje izvodnice koje ne sudjeluju u prodoru, pa je prodorna krivulja jednodijelna. Presjeci tako postavljena hipara ravninama okomitim na 1 jesu parabole.

Evropski univerzitet Kallos Tuzla – Evropski univerzitet Kallos Tuzla

Recenzije Pravila za recenzije. Prikazati tlocrt trupa eljezznice. Please help us to share our service with your friends. Please fill this form, we will try to respond as soon as possible. With a robust league of educators from across the country, we strive towards delivering on our promises with the best educational content an aspirant or a learner could find on the Internet.